Solkullens förskoleverksamhet

 

Vi vill att barn ska använda alla sina sinnen, och få många spännande, lärorika och roliga upplevelser tillsammans med sina kamrater på förskolan. Vi skrattar och har kul ihop!

 

Vi är ute mycket och har nära till olika naturområden, och därför är det bra att barnen har kläder efter väder.

 

Tillit och trygghet är viktigt för oss, då vi vet att det är grunden för att våga försöka och känna:

Jag duger! Jag behövs! Jag kan!

 

Att lyssna in och lyssna färdigt ger ömsesidig respekt och stor social träning och utveckling i vardagen och eftersom vi alla är bra på olika saker, tar vi vara på att lära av varandra.

 

Vi stödjer barnens lärande och utveckling på alla plan med hjälp av en tillåtande atmosfär, samtal, reflektioner och experimenterande – som medforskare i vardagen låter vi barnens tankar få synas och leda vidare.

 

I den dagliga verksamheten ger vi barnen möjlighet att sortera, klassificera, lösa problem, reflektera kring antal och taluppfattning … upptäcka växter och småkryp att nyfiket undersöka och lära sig mer om och se sammanhang i naturen … använda sig av olika tekniker och redskap för ökad kunskap och utveckla sina förmågor och färdigheter

= aktiviteter kring Matematik, Naturvetenskap och Teknik

 

I vår förskola lyssnar vi på varandra, för resonemang, hittar på rim och ramsor, provar olika tekniker i färg, form och otaliga material, undersöker och lär av varandra – både barn och vuxna

= stimulans kring Språklekar och Kreativt skapande

 

Barn ges möjlighet att förmedla och uttrycka sina upplevelser och tankar genom musik, rytmik och drama.

 

Rörelse-lekar är viktiga för kropp och själ - genom att rulla, sträcka ut sig, krypa ihop o.s.v. släcker vi också ut de reflexer som annars kan hämma utveckling av kommande läs- och skrivinlärning.

 

I olika hinderbanor utmanas barnen att känna tilltro till sin egen förmåga och få uppleva att de lyckas!

 

Här kan du nå oss:

 

Solkullens förskola

Kruvägen 22, Önneköp

242 98 Hörby

 

0415-604 44 exp. och kök

 

0415-604 44 avd Solen

0415-604 60 avd Månen

 

emailadress:

solkullens@tele2.se

 

 

Vi finns även på facebook

med våra kontaktuppgifter:

 

Solkullens Förskola, Hörby

www.solkullen.net   © 2011  Solkullens förskola,  personalkooperativ ekonomisk förening